Tjenester

Lager- / kombinasjonsbygg for næringslivet

Først og fremst har vi spesialisert oss på lager- / kombinasjonsbygg for næringslivet, gjerne totalentreprise. I løpet av sin forholdsvis korte eksistenstid har ArealBygg markert seg kraftig med sine løsninger i markedet. Vi valgte bevisst å opparbeide særskilt kompetanse på lager- og kombinasjonsbygg for næringslivet.

lagerbygg ikon

Lagerbygg

Vi bygger lager for bedrifter. Dette er typisk distribusjonslagere og større varelagere.

kombinasjonsbygg ikon

Kombinasjonsbygg

Et kombinasjonsbygget skal romme forskjellige funksjoner. Det kan være f.eks. verksted, kontor, butikk og lager i ett bygg.

næringsbygg ikon

Næringsbygg

Næringsbygg defineres som bygning der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat.