Næringsbygg

Vi er spesialisert på å Bygge Næringsbygg

Næringsbygg defineres som bygning der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Det vil si at offentlige virksomheter som skole, barnehage, sykehus, sykehjem med mer, også omfattes av begrepet næringsvirksomhet.

Alt fra butikk til kontorbygg

Næringsbygg kan brukes både av offentlege og private virksomheter, og kan omfatte produksjonsbygg, lagerbygg, kontorbygg, forretningsbygg, serveringssteder, overnattingssteder, helsebygg, utdanningsbygg og lignende.

Totalenreprise

Vi samarbeider med en rekke andre bedrifter innenfor fagfelt som bygg og anlegg, elektro og andre nødvendige fagområder. Våre samarbeidspartnere gir oss mulighet til å levere næringsbygg fra idé til ferdig bygg. Våre kunder er bedrifter som f.eks. Rema-butikker og Kiwi-butikker.

Typiske næringsbygg

  • Dagligvarehandel
  • Detaljhandel
  • Bensinstasjoner
  • Lagerbygg
  • Forretningsbygg

Bygge næringsbygg? Vi bygger næringsbygg på hele Østlandet, som omfatter fylkene Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, og Telemark.

Send oss en forespørsel
- så gir vi deg et tilbud